Pakeistas Audito priežiūros komitetas

Finansų ministro 2012 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. 1K-061 pakeistas Audito priežiūros komitetas. Vietoje Pauliaus Rutkausko įrašyta pavaduojanti narė Jurga Kamienė – Lietuvos banko Priežiūros tarnybos Riziką ribojančios priežiūros departamento Priežiūros politikos skyriaus vyriausioji specialistė. Taip pat patikslintos Vaido Cibo pareigos – Lietuvos banko Priežiūros tranybos Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamento Reguliuojamos rinkos priežiūros skyriaus viršininkas; Daivos Dėdinienės pareigos – Lietuvos banko Priežiūros tarnybos Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamento Reguliuojamos rinkos priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė; Loretos Daškevičienės pareigos – Lietuvos banko Priežiūros tarnybos Riziką ribojančios priežiūros departamento Priežiūros politikos skyriaus vyriausioji specialistė.

Šaltinis: „Valstybės žinios“
2012-02-27