- Aktualijos.lt - https://aktualijos.lt -

Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 21 str. 1 dalies 2-1, 4 punktų ir šio straipsnio 3 ir 5 dalių apibendrintų paaiškinimų (komentarų) pakeitimo

VMI prie FM, vadovaudamasi  Mokesčių administravimo įstatymo 25 str. 1 dalies 2 punktu, VMI prie FM nuostatais, patvirtintais finansų ministro  1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110, ir atsižvelgdama į 2018 m. birželio 28 d.  Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 2, 6, 16, 20, 21 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIII-1335 bei siekdama suvienodinti Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) taikymo tvarką, parengė GPMĮ 21 str. 1 dalies 2-1 ir 4 punktų bei šio straipsnio 3 ir 5 dalių apibendrintų paaiškinimų (komentarų) pakeitimą (toliau – Komentaras). Komentaro nuostatos suderintos su Finansų ministerija 2019 m. gruodžio 16 d. raštu Nr. (14.41E)-6K-1906575.  Minėto straipsnio komentarą galite rasti VMI prie FM interneto svetainėje adresu: https://www.vmi.lt/cms/web/kmdb/1.14.2 [1]

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2020 m. sausio 2 d. rašte Nr. (18.18-31-1E) RM-106. [2]

Šaltinis: VMI