Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 str. 6 dalies, 21 str. 3 dalies ir 17 str. 1 dalies 9, 9-1, 10 punktų apibendrintų paaiškinimų pakeitimo

VMI prie FM, vadovaudamasi Mokesčių administravimo įstatymo 25 str. 1 d. 2 punktu, VMI prie FM nuostatais, patvirtintais finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110, siekdama suvienodinti Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo taikymo tvarką, parengė GPMĮ 17 str. 6 dalies, 21 str. 3 dalies ir 17 str. 1 dalies 9, 9-1 ir 10 punktų apibendrintų paaiškinimų  pakeitimus. Informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2017 m. rugsėjo 21 d.  rašte Nr. (32.42-31-1E) RM-29450.

Šaltinis: VMI