Dėl Pelno mokesčio įstatymo 47 str. 2, 4, 5 ir 6 dalių bei 51 str. 3 dalies komentarų pakeitimo

VMI prie FM, vadovaudamasi  Mokesčių administravimo įstatymo 25 str.1 d. 2 punktu, VMI nuostatais, patvirtintais finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr.110, atsižvelgdama į Pelno mokesčio įstatymo Nr.IX-675 32, 33, 34, 35, 36, 40-1, 47, 51, 53 str.ir 3 priedėlio pakeitimo įstatymą bei siekdama suvienodinti  Pelno mokesčio įstatymo taikymo tvarką, parengė PMĮ 47 straipsnio 2, 4, 5, 6 dalių ir 51 straipsnio 3 dalies komentarų (apibendrintų paaiškinimų) pakeitimus, kurių nuostatos suderintos su  Finansų ministerija (2016 m. gegužės 3 d. raštas Nr. (14.16-01)-5K-1608891-6K-1603421). Šaltinis: VMI