Dėl Pelno mokesčio įstatymo 13 str. 3 dalies ir 26 str. 1 dalies apibendrintų paaiškinimų pakeitimo ir papildymo

VMI prie FM, vadovaudamasi Mokesčių administravimo įstatymo 12 str. 1 dalimi ir siekdama užtikrinti sklandų mokesčių įstatymų įgyvendinimą, parengė Pelno mokesčio įstatymo 13 str. 3 dalies ir 26 str. 1 dalies komentarų (apibendrintų paaiškinimų) pakeitimus ir papildymus, kurių nuostatos suderintos su Finansų ministerija (2015-07-24 raštas Nr. (14.16-01)-5K-1512113)-6K-1505617). Minėtų nuostatų komentarus galite rasti čia. Viso įstatymo komentaras yra paskelbtas Konsultacinės medžiagos kataloge.

Pelno mokesčio įstatymo 13 str. 3 dalies ir 26 str. 1 dalies komentarai pakeisti pagal 2015 m. rugpjūčio 18 d. VMI prie FM raštą Nr. (32.42-31-1) RM-18100.

Šaltinis: VMI