- Aktualijos.lt - https://aktualijos.lt -

VMI ragina pavėžėjus gautas pajamas deklaruoti atsakingai

Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMI) primena, kad 17,2 tūkst. gyventojų, kurie pernai
vykdė keleivių vežimą lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą, tai yra pavėžėjimo veiklą, turi
pateikti metines pajamų deklaracijas ir deklaruoti iš šios veiklos gautas pajamas bei sumokėti nuo
šių pajamų apskaičiuotą gyventojų pajamų mokestį (toliau – GPM). Deklaracijas už praėjusius
metus jau pateikė beveik pusė pavėžėjų (48 proc.), vis dar laukiama – 8,9 tūkst. deklaracijų.
Deklaruoti gautas pajamas ir sumokėti mokesčius šiemet reikia iki liepos 1 d.

„Deklaraciją būtina pateikti net ir tuo atveju, jei pajamų iš vykdytos veiklos nebuvo gauta, –
gyventojų dėmesį atkreipia VMI Mokestinių prievolių departamento direktorė Stasė
Aliukonytė–Šnirienė. – Taip pat raginame kai kuriuos pavėžėjus nepamiršti pateikti ar patikslinti
ankstesnių metų pajamų deklaracijų. Gautų pajamų už 2017 – 2018 metais vykdytą pavėžėjimo
veiklą vis dar nedeklaravę beveik 1,5 tūkst. gyventojų. Daugiau nei 400 mokesčių mokėtojų, kurie
deklaravo ankstesnių metų pajamas, VMI, gavusi duomenų iš keleivių vežimo organizatorių, tai yra
pavėžėjimo platformų, neseniai išsiuntė laiškus su prašymu patikslinti anksčiau pateiktas
deklaracijas. Artimiausiu metu tokie laiškai pasieks dar apie 590 pavėžėjų. Šių gyventojų
deklaruotos pajamos nesutampa su keleivių vežimo organizatorių pateiktais duomenimis. Taip pat
bus siunčiami pranešimai 630 mokesčių mokėtojų, kurie nepateikė deklaracijų ir nedeklaravo iš
pavėžėjimo veiklos gautų pajamų. Gyventojams patikslinus ar pateikus deklaracijas ir teisingai
sumokėjus mokesčius, valstybės biudžetas pasipildys apie 411 tūkst. eurų“.

Primenama, kad nuo šių metų keleivių pavėžėjimo platformos yra įpareigotos mokesčių
administratoriui periodiškai teikti duomenis apie jų paslaugomis besinaudojančius gyventojus ir šių
už keleivių vežimą lengvaisiais automobiliais gaunamas pajamas. Šių duomenų pagrindu VMI
pavėžėjimo veiklą vykdantiems gyventojams suformuos preliminarias pajamų deklaracijas.
Numatyta, kad pirmą kartą visi keleivių vežimo organizatoriai duomenis apie jų paslaugomis

besinaudojančius gyventojus turės pateikti iki šių metų liepos 20 d., už 2020 m. I pusm. laikotarpį,
už kiekvieną mėnesį atskirai. Vėliau tokią informaciją jie turės teikti kas mėnesį.

VMI duomenimis, gyventojų, vykdančių su pavėžėjimu susijusią veiklą, skaičius kasmet auga.
Pernai šią veiklą vykdė 17,2 tūkst. gyventojų. 2018 metais tokių gyventojų buvo apie 13 tūkst., iš jų
10,6 tūkst. gyventojų deklaravo 11,7 mln. eurų apmokestinamųjų pajamų bei 1,8 mln. eurų GPM.
2017 metais – šią veiklą vykdė 7,1 tūkst. gyventojų, iš jų 6,2 tūkst. gyventojų deklaravo apie 5,8
mln. eurų apmokestinamųjų pajamų ir 0,3 mln. eurų GPM.

Pažymėtina, kad pavėžėjimo veikla vykdoma įregistravus individualią veiklą pagal pažymą „Kitas,
niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas“, kuri yra įtraukta į COVID-19 paveiktų
ekonominių veiklų sąrašą (sąrašą rasite čia). Ją vykdantiems savarankiškai dirbantiems gyventojams
automatiškai, be papildomo prašymo taikomos mokestinės pagalbos priemonės – per ekstremaliąją
situaciją ir 2 mėnesius po jos nebus skaičiuojami delspinigiai ir pradedamas mokesčių išieškojimas.

Šaltinis: VMI