VMI ragina valstybės tarnautojus laiku deklaruoti turtą ir pajamas

VMI ragina valstybės tarnautojus laiku deklaruoti turtą ir pajamas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) informuoja, kad iki vakar privalomas pateikti metines pajamų mokesčio deklaracijas už 2008 m. mokestinį laikotarpį pateikė beveik 60 proc. visų tai privalančių iki gegužės 4 d. padaryti valstybės tarnautojų. Metinių gyventojų (šeimos) turto deklaracijų šiuo metu pateikta dar mažiau – beveik 45 proc. iš visų laukiamų. Remiantis 2008 m. duomenimis, metines pajamų ir gyventojo (šeimos) turto deklaracijas turi pateikti beveik 96 tūkst. valstybės tarnautojų ir jų šeimos narių. Iki teisės aktų nustatyto termino privalėjus, tačiau nepateikus deklaracijos, gyventojui gresia administracinė atsakomybė nuo 200 iki 500 litų. „VMI ragina esamus ir buvusius valstybės tarnautojus bei jų šeimos narius nepamiršti prievolės pateikti deklaracijas. Esant poreikiui, VMI specialistai visuomet pasirengę atsakyti į klausimus ir padėti deklaruoti“, – sako Stasė Aliukonytė-Šnirienė, VMI Paslaugų mokesčių mokėtojams departamento direktorė. Praėjusiais metais metinių pajamų mokesčio ir gyventojų (šeimos) turto deklaracijų visai nepateikė 5,6 tūkst. gyventojų, kurie tą padaryti turėjo pagal Gyventojų pajamų mokesčio ir Turto deklaravimo įstatymus. Šias deklaracijas privalo pateikti ir jų šeimos nariai, tad kartu su pastaraisiais nepateikusiųjų skaičius sudarė apie 10 tūkst. Didžioji dalis nepateikusiųjų deklaracijų buvo ministerijų bei joms pavaldžių institucijų, savivaldybių, teismų darbuotojai (daugiau nei 2,2 tūkst.), Vidaus reikalų ministerijos valdymo srities statutinių įstaigų valstybės tarnautojai (daugiau nei 1,5 tūkst.) bei gyventojai, ataskaitiniais metais nustoję eiti pareigas valstybės tarnyboje (beveik 1,36 tūkst.). VMI atkreipia dėmesį, kad iki gegužės 4 d. pajamas bei turtą privalo deklaruoti valstybės politikai, tarnautojai, Europos Parlamento nariai, kiti asmenys, išvardyti Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2 straipsnyje ir jų šeimos nariai. Šie asmenys turi pateikti metinę pajamų mokesčio ir gyventojo (šeimos) turto deklaraciją. Gyventojas, nustojęs eiti pareigas valstybės tarnyboje, privalo pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją ir gyventojo (šeimos) turto deklaraciją už mokestinį laikotarpį, kurį nustojo eiti pareigas valstybės tarnyboje, neatsižvelgiant į tai, kiek laiko per tą laikotarpį jis buvo valstybės tarnautoju. Jei mokesčių mokėtojas pradėjo eiti pareigas valstybės tarnyboje, jis privalo per mėnesį pateikti šią deklaraciją už praėjusius metus, neatsižvelgiant į tai, ar jis praėjusiais metais turėjo turto ir pajamų.


Šaltinis: VMI
2009-04-23