- Aktualijos.lt - https://aktualijos.lt -

Ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė subsidijų schemą verslui gelbėti

Ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė subsidijų schemą nuo COVID-19 pandemijos nukentėjusiam verslui gelbėti. Ministerija kreipsis į Europos Komisiją, kad būtų suderinti visi subsidijoms išmokėti reikalingi dokumentai. Anot ekonomikos ir inovacijų viceministrės Jekaterinos Rojakos, jei subsidijų priemonė būtų rengiama ne pagal de minimis schemą, o  pagal laikinąjį EK COVID komunikatą (Laikinosios valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti reaguojant į dabartinį COVID-19 protrūkį, sistema), verslui atsivertų daugiau galimybių pasinaudoti parama tiek dabar, tiek ir ateityje. Paraiškoms teikti būtų skirta ne dvi savaitės, o kur kas daugiau laiko. Priemonė būtų taikoma iki komunikato galiojimo pabaigos  –  kitų metų birželio mėn. 30 d., o subsidija pasinaudoti galėtų ir tos įmonės, kurios jau šiandien yra viršijusios galimos valstybės pagalbos limitą. „Statistika rodo, kad jau dabar dalis smulkiojo ir vidutinio dydžio įmonių yra išnaudojusios de minimis pagalbos 200 tūkst. eurų sumą, o didelės įmonės  ją išnaudojo visos. Įmonės, pasiekusios de minimis ribą, turėtų mažiau galimybių pasinaudoti skatinančiosiomis priemonėmis per artimiausius 3 m., kai tos pagalbos ypač reikės. Todėl siūlome subsidijas konstruoti pagal komunikatą, kuris suteikia verslui ne tik didesnę galimos paramos bendrą sumą – iki 800 tūkst. eurų, bet ir palieka galimybę naudotis kitomis de minimis priemonėmis“, – sako J. Rojaka. Komunikatas reikalauja, kad būtų tikrinama, ar vidutinės ir didelės įmonės 2019 m. pabaigoje nepatyrė sunkumų. Ministerija taip pat siūlys palikti galimybę suteikti paramą įmonėms, kurių apyvarta krito 30 proc. ir daugiau, tačiau ragins atsisakyti papildomo kriterijaus įtraukti veiklas tų sektorių, kuriuose minėtą apyvartos kritimą patyrė bent 40 proc. įmonių. „Turimi duomenys apie 2020 m. įmonių apyvartą nėra pakankami, kad galėtume sudaryti sąrašą veiklų pagal šiuos kriterijus. Todėl siūlysime pakeisti Vyriausybės nutarimą ir atsisakyti 40 proc. punkto. Skaičiuojama, kad vien pagal subsidijų priemonę į paramą galėtų pretenduoti iki 67 tūkst. įmonių. Išmokoms, mūsų skaičiavimu, reikėtų iki 200 mln. eurų“, – sako viceministrė J. Rojaka.

Šaltinis: Ekonomikos ir inovacijų ministerija