- Aktualijos.lt - https://aktualijos.lt -

Informacinis pranešimas dėl loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo ir loterijų įstatymo pakeitimo

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos Seimas 2021 m. lapkričio 4 dieną priėmė: Lietuvos Respublikos loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo Nr. IX-326 5 straipsnio pakeitimo įstatymą Nr. XIV-602 (toliau – Pakeitimo įstatymas). Pakeitimo įstatyme numatyta, jog nuo 2022 m. liepos 1 d. organizuojant loterijas, mokesčio bazei (išplatintų loterijos bilietų nominaliai vertei) vietoje šiuo metu taikomo 5 proc. mokesčio tarifo bus taikomas 13 proc. loterijų ir lošimų mokesčio tarifas;

Lietuvos Respublikos loterijų įstatymo Nr. IX-1661 18, 31 straipsnių pakeitimo ir 19 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymą Nr. XIV-601. Šio įstatymo pagrindu nuo 2022 m. liepos 1 d. pripažįstamas netekusiu galios Loterijų įstatymo 19 straipsnis, numatantis, jog loterijų organizatorius 8 procentus nuo nominalios per kalendorinių metų ketvirtį išplatintų loterijos bilietų vertės privalo skirti paramai Labdaros ir paramos įstatyme2 nustatytiems paramos gavėjams

 Šis informacinis pranešimas patalpintas VMI prie FM interneto svetainėje adresu: http://www.vmi.lt [1]

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2021-11-16 rašte Nr. (18.9-31-1 Mr) RM-44475 [2].

Šaltinis: VMI