Dėl loterijų ir lošimų mokesčio deklaracijų formų

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos informuoja, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2014 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. VA-83 „Dėl loterijų ir lošimų mokesčio deklaracijų formų bei jų pildymo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo, pakeistos Loterijų verslo loterijų ir lošimų mokesčio deklaracijos FR0583 ir Azartinių lošimų verslo loterijų ir lošimų mokesčio deklaracijos FR0584 formos bei jų užpildymo taisyklės.

Atsižvelgiant į euro įvedimą Lietuvos Respublikoje nuo 2015 m. sausio 1 d. Loterijų verslo loterijų ir lošimų mokesčio deklaracijos FR0583 formoje ir Azartinių lošimų verslo loterijų ir lošimų mokesčio deklaracijos FR0584 formoje bei jų užpildymo taisyklėse vietoje nuorodų į litus įrašytos nuorodos į eurus.

Įsakymas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

Šaltinis: VMI