Pakeistas Loterijų ir lošimų mokesčio įstatymas

  • 5 straipsnis papildytas 2(1)      dalimi
„2(1). Organizuojant nuotolinius lošimus, loterijų ir lošimų mokesčio bazei taikomas 10 procentų mokesčio tarifas.“ Įstatymas įsigalioja 2016 m. sausio 1 d. Šaltinis: TAR