- Aktualijos.lt - https://aktualijos.lt -

Dėl loterijų ir lošimų mokesčio deklaravimo pakeitimų, įsigaliosiančių nuo 2022 m. liepos 1 d.

VMI informuoja, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2022 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. VA-22 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. V-290 „Dėl loterijų ir lošimų mokesčio deklaracijų formų bei jų pildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ priimti loterijų ir lošimų mokesčio deklaravimo pakeitimai. Šis įsakymas įsigalioja 2022 m. liepos 1 d.

Platesnė informacija informaciniame pranešime, kuris yra paskelbtas VMI prie FM 2022 m. kovo 8 d. raštu Nr. (18.10-31-1 Mr) R-1114. [1]

 Šaltinis: VMI