- Aktualijos.lt - https://aktualijos.lt -

Dėl LR pelno mokesčio įstatymo 2 straipsnio 8 dalies 1 ir 2 punktų ir 38-3 straipsnio apibendrintų paaiškinimų (komentarų) pakeitimų – Dėl LR pelno mokesčio įstatymo 2 straipsnio 8 dalies 1 ir 2 punktų ir 38-3 straipsnio apibendrintų paaiškinimų (komentarų) pakeitimų

Dėl LR pelno mokesčio įstatymo 2 straipsnio 8 dalies 1 ir 2 punktų ir 38-3 straipsnio apibendrintų paaiškinimų (komentarų) pakeitimų

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 12 straipsniu, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 2, 4, 383 ir 58 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIV-726 ir pasikeitusią sąvokų numeraciją įstatymo 2 straipsnyje, parengė PMĮ 2 straipsnio 8 dalies 1 ir 2 punktų bei PMĮ 383 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimus.

PMĮ 383 straipsnio pakeitimu užtikrintas papildomo kredito įstaigų pelno mokesčio taikymo tęstinumas po Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2021 m. gegužės 13 d. nutarimo Nr. KT67-N6/2021 „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatų, susijusių su mokesčių teisinio reguliavimo pakeitimais, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“  įsigaliojimo 2022 m. liepos 1 d., t. y. nustatyta, kad analogiškos iki 2022-06-30 galiojusioms papildomo kredito įstaigų pelno apmokestinimo taisyklės būtų nepertraukiamai taikomos iki 2022 metų pabaigos. Kartu nustatyta, kad iki šiol terminuotai (2020-2022 m.) galiojęs papildomas kredito įstaigų pelno apmokestinimas nustatomas neribotam laikotarpiui t. y. taikomas ne tik apskaičiuojant ir deklaruojant 2022 metų, bet ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pelno mokestį.

Šie apibendrinti paaiškinimai (komentarai) paskelbti VMI prie FM interneto svetainėje adresu: http://www.vmi.lt [1]

Šaltinis: VMI