Dėl Pelno mokesčio įstatymo 2 str. 33 dalies, 21 str. 3 dalies ir 561 str. 21 dalies komentarų (apibendrintų paaiškinimų)

VMI prie FM, vadovaudamasi Mokesčių administravimo įstatymu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110, atsižvelgdama į 2019-12-17 priimto Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 2, 4, 12, 14, 30, 31, 55, 561 straipsnių, 3 priedėlio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 383, 402, 562 straipsniais įstatymo Nr. XIII-2694 nuostatas, bei siekdama suvienodinti Pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) taikymo tvarką, parengė PMĮ 2 str. 33 dalies, 21 str. 3 dalies ir 561 str. 21 dalių komentarus (apibendrintus paaiškinimus). Informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2020 m. kovo 27 d. rašte Nr. (32.42-31-1E) RM-10702.

Šaltinis: VMI