- Aktualijos.lt - https://aktualijos.lt -

ES investicijų valdymo ir kontrolės sistemai Lietuvoje – aukščiausias auditorių įvertinimas

Nepriklausomi auditoriai aukščiausiu balu įvertino Finansų ministerijos administruojamas 2021–2027 metų Europos Sąjungos (ES) fondų investicijų programos ir ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ valdymo ir kontrolės sistemas (VKS). Kuriant ES investicijų VKS buvo siekiama, kad ji būtų optimali dalyvių skaičiumi, reikalavimais bei lanksti, greita ir paprasta VKS institucijoms, pareiškėjams ir projektų vykdytojams. 

„Mažiname ES investicijų valdymo ir kontrolės aparatą, bet tuo pačiu užtikriname dar didesnį šios sistemos efektyvumą. Aukštas auditorių įvertinimas įrodo, kad šiuo metu sistemoje veikiančios institucijos yra puikiai pasiruošusios administruoti ES investicijas, sukurta valdymo ir kontrolės sistema atitinka aukščiausius kokybės standartus, o institucijose įdiegtos priemonės padės užtikrinti investicijų kokybę, efektyvumą ir skaidrumą. Tai leis sutelkti ES investicijas didžiausią pridėtinę vertę kuriančiose srityse“, – pažymėjo finansų viceministrė Vaida Markevičienė.

Iš viso ES investicijų VKS sudaro 5 institucijos (praėjusiame finansavimo laikotarpyje – 18) – vadovaujančioji, tarpinės ir audito institucijos. Šioms institucijoms pagal 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą pavesta administruoti virš 8 mlrd. eurų (iš jų ES dalis – 6,4 mlrd. eurų) ir pagal ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą „Naujos kartos Lietuva“ – virš 2 mlrd. eurų.

Efektyvus sistemos veikimas skiriamas lėšas nukreips į svarbiausias Lietuvai sritis: inovacijas ir skaitmeninimą, mokslo ir verslo bendradarbiavimą, švietimą, įgūdžių formavimą, atsinaujinančių energijos šaltinių, darnaus judumo ir žiedinės ekonomikos skatinimą, sveikatos sistemos atsparumą, tvarų ir integruotą miestų ir regionų vystymą, kompleksinių paslaugų šeimoms vystymą, paslaugų vaikams prieinamumo didinimą, ilgalaikės priežiūros sistemos plėtrą bei viešojo sektoriaus pertvarką

Toks auditorių sprendimas duos startą susigrąžinti lėšas, patirtas įgyvendinant iš 2021–2027 metų ES fondų investicijų programos ir ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ finansuojamus projektus. 

Nepriklausomo audito institucija periodiškai vertins ES investicijų VKS. Tokiu būdu bus užtikrinama, kad visą programų finansavimo laikotarpį sistema veiktų tinkamai. 

Šaltinis: Finansų ministerija