ES fondų valdymo ir kontrolės sistema Lietuvoje atitinka ES reikalavimus

Valstybės kontrolė, atlikusi 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų valdymo ir kontrolės sistemos institucijų atitikties auditą pareiškė, kad Lietuvoje veikianti ES fondų valdymo ir kontrolės sistema atitinka ES reikalavimus.  Lietuva pasirengusi vykdyti reikalavimus dėl ES finansuojamų projektų planavimo, įgyvendinimo priežiūros ir kontrolės.  Iš viso ES fondų lėšų VKS  sudaro 30 institucijų, kurioms pavesta administruoti 6,7 mlrd. Eur  2014–2020 m. ES fondų lėšų. Liepos pabaigoje 2014–2020 m. ES fondų lėšomis įgyvendinamiems projektams išmokėta daugiau kaip pusė milijardo Eur – 561 mln. Gavusi teigiamą Valstybės kontrolės išvadą, Finansų ministerija informuos Europos Komisiją apie paskirtas institucijas bei pateiks pirmąją tarpinio mokėjimo paraišką. Planuojama, kad deklaruojama tinkamų išlaidų suma sieks apie 300 mln. Eur, kuriuos Finansų ministerija už įvykdytas projektų veiklas planuoja gauti iš EK. Šaltinis: Finansų ministerija