Pernai ES struktūrinių fondų investicijos Lietuvoje viršijo 3,6 mlrd. Lt

Preliminariais duomenimis, pernai ES struktūrinių fondų investicijos Lietuvoje siekė 3 mlrd. 686 tūkst. litų. Tiek ES fondų lėšų per 2013 m. yra išmokėta projektų vykdytojams. Ši investicijų suma yra panaši kaip ir ankstesniais metais. Tai reiškia, kad užtikrinamas ES struktūrinių fondų investicijų srauto stabilumas, rodantis,  kad ES fondų administravimo sistema Lietuvoje veikia efektyviai, o rinka gauna reikiamą finansavimą  darbo vietoms kurti, verslui plėtoti ir viešosioms paslaugoms gerinti. Iš viso nuo programavimo laikotarpio pradžios projektams išmokėta 17,4 mlrd. litų, t. y. 74 proc. Lietuvai skirtų 2007–2013 m. ES struktūrinių fondų lėšų. Likusios lėšos turi būti investuotos ir projektai užbaigti iki 2015 m. pabaigos. 2013 m. Lietuva išliko tarp pirmaujančių ES šalių narių pagal Europos Komisijos išmokėtų ES struktūrinių fondų lėšų dalį. Naujausiais duomenimis, įgyvendinamų ir baigtų įgyvendinti 2007–2013 m. periodo ES struktūrinių fondų projektų skaičius perkopė aštuonis tūkstančius. Daugiau kaip keturi su puse tūkstančio projektų, kurių bendra vertė siekia 10,8 mlrd. litų, jau baigti įgyvendinti. Apibendrintais duomenimis, 2007–2013 m. daugiau kaip 2,3 tūkst. įmonių pasinaudojo investicijomis inovacijoms, dar apie 5 tūkst. smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų gavo finansavimą veiklai pradėti ar plėsti. Finansuota per 2,1 tūkst. subsidijų studentų, mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei-tiriamajai veiklai. Remiamose įdarbinimo programose dalyvavo 165,3 tūkst. bedarbių ir asmenų, kuriems gresia nedarbas, daugiau nei 35,7 tūkst. bedarbių įgijo profesinę kvalifikaciją. Energijos taupymo požiūriu atnaujinti 737 viešosios paskirties pastatai, 775 miesteliai ir kaimai buvo prijungti prie sukurto plačiajuosčio tinklo. Nutiesta ar rekonstruota daugiau kaip 1,4 tūkst. km automobilių kelių. 739,4 tūkst. šilumos vartotojų pagerėjo šilumos tiekimo patikimumas ir kokybė. Uždaryta ir sutvarkyta 200 sąvartynų ar šiukšlynų. Šaltinis: Finansų ministerija