Lietuva įsisavino daugiau kaip 90 proc. ES struktūrinių fondų lėšų


Lietuva jau įsisavino 91 proc. ES struktūrinių fondų lėšų, skirtų Lietuvos 2004 -2006 m. bendrajam programavimo dokumentui (BPD) įgyvendinti, t. y. 2 815 mln. litų jau yra išmokėta projektų vykdytojams bei rangovams ir pripažinta tinkamomis išlaidomis deklaruoti Europos Komisijai. Iš viso 2004 -2006 metų programavimo laikotarpiui Lietuvai buvo skirta 3 091 mln. litų ES struktūrinių fondų lėšų. Šiomis lėšomis finansuojama 3 550 projektų, iš kurių jau 2 898 baigti įgyvendinti, o likusieji turi būti baigti įgyvendinti artimiausiu metu. Jei ir toliau lėšos bus įsisavinamos tokia sparta, kaip suplanuota, bus panaudotos visos 2004-2006 m. programavimo periodui Lietuvai skirtos ES struktūrinių fondų lėšos. Šios lėšos turi būti išleistos iki šių metų pabaigos.
Sparčiausi ES lėšų įsisavinimo tempai yra šiais metais: per š. m. rugsėjį įsisavinta 109 mln. Lt, o per devynis š. m. mėnesius – vidutiniškai po 93 mln. litų. Palyginimui: vidutiniai ES struktūrinės paramos įsisavinimo tempai 2007 m. buvo 81 mln. Lt, 2006 m. – 53 mln. Lt.

Šaltinis: Finansų ministerija
2008-10-23