Lietuva jau įsisavino 80 proc. ES struktūrinių fondų lėšų


Lietuva jau įsisavino 80 proc. ES struktūrinių fondų lėšų, skirtų Lietuvos 2004 -2006 m. bendrajam programavimo dokumentui (BPD) įgyvendinti, t. y. 2 460 mln. litų jau yra pripažinta tinkamomis išlaidomis deklaruoti Europos Komisijai ir išmokėta projektų vykdytojams bei rangovams. Iš viso 2004 -2006 metų programavimo laikotarpiui Lietuvai buvo skirta beveik 3 091 mln. litų ES struktūrinių fondų lėšų. Šiomis lėšomis finansuojama daugiau nei 3500 projektų, iš kurių jau 2414 baigti įgyvendinti, o likusių įgyvendinimas artėja į pabaigą.
Daugelio projektų įgyvendinimas priklauso nuo sezoniškumo, šiltuoju metų laikotarpiu jie įgyvendinami intensyviausiai.
Iš Sanglaudos fondo Lietuva jau įsisavino 61 proc. lėšų, o visos skirtos Sanglaudos fondo lėšos turi būti įsisavintos iki 2010 m. gruodžio 31 d. Sanglaudos fondo parama 2000 -2006 m. Lietuvoje buvo suteikta 53 transporto ir aplinkos apsaugos infrastruktūros atnaujinimo projektams įgyvendinti, jiems skirta paramos suma – beveik 2 852 mln. litų.
Iki 2008 m. gegužės 31 d. iš Sanglaudos fondo transporto sektoriuje išmokėta iš viso 1002,9 mln. litų (72 proc. nuo skirto limito), o aplinkos apsaugos sektoriuje – 726,7 mln. litų (51 proc. nuo skirto limito).

2008-07-09 Šaltinis: Finansų ministerija