Lietuva yra įsisavinusi daugiau nei 3,5 mlrd. Lt ES struktūrinės paramos


Finansų ministerijos duomenimis, 2007 m. gruodžio 31 d. ES struktūrinės paramos lėšų pagal Bendrąjį programavimo dokumentą (BPD) įsisavinta 1 mlrd. 907 mln. Lt, arba 62 proc. visų skirtų ES lėšų (3 mlrd. 91 mln. Lt).

Iš kito finansavimo šaltinio – Sanglaudos fondo – minėtą dieną išmokėta 1 mlrd. 599 mln. Lt lėšų, arba 56 proc. skirtos Sanglaudos fondo paramos (2 mlrd. 821,6 mln. litų). 2007 m. gruodžio 31 d. duomenimis, pagal BPD Lietuvoje finansuojami 3536 projektai. Beveik 60 proc., t. y. 2048, šių projektų jau įgyvendinti, o 1488 yra įgyvendinami.Per 2007-uosius pagal BPD įsisavinta 971 mln. litų ES lėšų, arba 34 proc. daugiau nei per 2006 m. (641 mln. litų ES lėšų). Praėjusiais metais ES struktūrinių fondų lėšų įsisavinimo vidurkis buvo 81 mln. litų per mėnesį, arba trečdaliu daugiau nei 2006-aisiais (53,4 mln. litų per mėnesį). Vienas iš svarių lėšų įsisavinimo priežasčių – praėjusių metų balandį supaprastintas BPD priemonių ir projektų, finansuojamų įgyvendinant šias priemones, administravimo ir finansavimo taisykles. Jos sumažino įvairioms procedūroms reikalingas laiko ir darbo sąnaudas. Pernai iš Europos regioninės plėtros fondo įsisavinta 363 mln. Lt daugiau nei buvo privaloma iki 2007 metų pabaigos, iš Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo – 142 mln. Lt daugiau, iš Žuvininkystės orientavimo finansinės priemonės – 9 mln. litų daugiau, iš Europos socialinio fondo – 103 mln. Lt daugiau nei buvo privaloma.

2008-01-11 Šaltinis: Finansų ministerija