Sudarytos sąlygos anksčiau naudoti ES fondų lėšas

Siekdama pagreitinti 2014-2020 metų ES fondų lėšų panaudojimo pradžią, Vyriausybė pritarė Finansų ministerijos parengtai laikinajai tvarkai, kuri užtikrina projektų finansavimą ir įgyvendinimą nuo 2014 metų pradžios.

Pasak finansų ministro Rimanto Šadžiaus, nustatomos valstybės projektų atrankos procedūros bus artimos toms, kurios bus taikomos, patvirtinus 2014-2020 m. ES fondų lėšų panaudojimą reglamentuojančius teisės aktus, todėl bus lengviau užtikrinti sklandų perėjimą prie atrinktų projektų finansavimo.

Patvirtinus tvarką, naujojo laikotarpio ES fondų lėšos bus pradėtos naudoti 6-12 mėnesiais anksčiau. Pagal ją atrinktus valstybės projektus ministerijos gali savo asignavimų rizika pradėti finansuoti iš valstybės biudžete numatytų 2014-2020 m. ES fondų lėšų. Tokių lėšų 2014 m. valstybės biudžete numatyta 620 mln. litų.

Riziką ir savo finansines galimybes ministerijos turės įvertinti pačios, ir jeigu jos tam tikrame etape nuspręs palaukti, kol įsigalios kiti ES ir nacionaliniai teisės aktai, laikinosios tvarkos aprašas ar jo dalis joms nebus privaloma.

 

Šaltinis: Finansų ministerija