- Aktualijos.lt - https://aktualijos.lt -

Lietuva skiria 1,5 milijonų eurų paramai Ukrainos reformoms

Vyriausybė pritarė 1,5 milijonų eurų Lietuvos įnašui į Tarptautinio valiutos fondo (TVF) Gebėjimų vystymo paramos Ukrainai fondą, kuris skirtas teikti ekspertinę pagalbą šalies institucijoms vykdant būtinas reformas, taip užtikrinant jų efektyvų ir savalaikį įgyvendinimą.

TVF 2023 metų kovo mėnesį patvirtinus 15,6 mlrd. JAV dolerių 48 mėnesių trukmės finansavimo programą Ukrainai, šalies institucijų gebėjimų vystymo, t. y. techninės paramos, poreikis tapo itin aktualus siekiant tinkamai ir laiku vykdyti prisiimtus įsipareigojimus ir reformas TVF programos rėmuose bei gauti numatytą finansavimą.  

„Siekiant paramos Ukrainai tęstinumo ir efektyvaus Fondo programos įgyvendinimo, Lietuva skiria lėšas, kuriomis prisidėsime prie šalies institucinių gebėjimų stiprinimo. Remiame Ukrainos reformų darbotvarkę, kuri itin svarbi šaliai stiprėjant ir artėjant prie integracijos į Europos Sąjungą. Tikiu, kad TVF ekspertų žinios ir pagalba padės Ukrainos institucijoms įgyvendinti prisiimtus įsipareigojimus tokiose svarbiose srityse kaip mokesčių ir viešųjų finansų valdymo politika bei kova su korupcija“, – sako finansų ministrė Gintarė Skaistė.

TVF programos Ukrainai tvirtinimo metu, siekiant įvykdyti būtinąsias sąlygas, Lietuva kartu su tarptautiniais partneriais (Kanada, Italija, Jungtinėmis Amerikos Valstijomis, Japonija, Jungtine Karalyste, Prancūzija, Vokietija, Ispanija, Nyderlandais, Belgija, Lenkija ir Slovakija) prisidėjo prie programos aktyvavimo, pateikdama politinio lygio finansinius užtikrinimus, patvirtinančius šalių grupės įsipareigojimą toliau remti Ukrainą ir Ukrainos institucijų pajėgumus vykdant įsipareigojimus TVF.

Techninė parama bus teikiama pagrindinėse TVF kompetencijos srityse – fiskalinės, pinigų, finansų sektoriaus politikos, viešųjų finansų valdymo, teisėkūros, kovos su korupcija, statistikos ir kt. srityse. Techninę paramą teiks pagal aukščiausius pasaulinius standartus atrinkti ekspertai. Susitarimą su TVF dėl Lietuvos paramos planuojama pasirašyti šių metų spalio mėn. TVF ir Pasaulio banko metinių susitikimų metu.

Šaltinis: Finansų ministerija