- Aktualijos.lt - https://aktualijos.lt -

Kaip užtikrinamas saugus pavojingų krovinių gabenimas?

Jungtinės Tautos sukūrė pavojingų krovinių vežimo rekomendacijų sistemą, žinomą kaip JT rekomendacijos dėl pavojingų krovinių vežimo. Šiose rekomendacijose pateikiamos gairės dėl pavojingų krovinių, vežamų keliais, geležinkeliais, jūra ir oru, klasifikavimo, pakavimo, ženklinimo ir dokumentavimo. JT rekomendacijos reguliariai atnaujinamos, kad atspindėtų naujus mokslo ir technikos pasiekimus, užtikrinant, kad pavojingų krovinių vežimas būtų vykdomas saugiai ir veiksmingai. Be JT rekomendacijų, nacionaliniai reglamentai ir standartai taip pat atlieka svarbų vaidmenį užtikrinant saugų pavojingų krovinių vežimą. Kiekviena šalis turi savo įstatymų ir gairių rinkinį, reglamentuojančių pavojingų medžiagų gabenimą jos ribose.

Vežant pavojingus krovinius taip pat galioja ir  ADR reikalavimai [1], kuriuose nurodyta pavojingų krovinių klasifikacija ir identifikavimas. Pavojingų krovinių klasifikacija pagal jų savybes priskiriama tam tikrai klasei, o ši klasifikacija nustato būtinas atsargumo priemones, kurių reikia imtis vežant pavojingus krovinius.

Pavojingų krovinių pakavimas ir ženklinimas yra esminės pavojingų krovinių vežimo ADR reikalavimų sudedamosios dalys. Pavojingų krovinių pakuotė turi atitikti tam tikras sąlygas, įskaitant tinkamų medžiagų naudojimą ir tinkamą pakuočių ženklinimą pavojaus ženklais. Pakuočių ženklinimas  yra labai svarbūs nustatant vežamų pavojingų krovinių tipą ir atsargumo priemones, kurių reikia imtis vežant. Pakavimo ir ženklinimo reikalavimai sukurti taip, kad būtų užtikrintas saugus prekių gabenimas ir su tvarkymu bei transportavimu susijusi rizika iki minimumo sumažinta.

ADR reikalavimuose taip pat nurodomi dokumentai ir mokymai, reikalingi saugiam pavojingų krovinių vežimui. Kiekvienas pavojingus krovinius vežančios transporto priemonės vairuotojas privalo turėti specialų ADR sertifikatą ir būti išklausytas specializuoto mokymo bei egzaminavimo procedūrų. Vežant pavojingus krovinius reikia pateikti specialius dokumentus, įskaitant vežimo dokumentą ir saugos duomenų lapą. Reikalavimai dokumentacijai sukurti taip, kad būtų užtikrinta, jog pavojingi kroviniai būtų vežami saugiai. Be to, pavojingus krovinius vežančių transporto priemonių techninei apžiūrai taikomi papildomi reikalavimai.

Priemonės, užtikrinančios saugų pavojingų krovinių gabenimą

Tinkama pavojingų krovinių klasifikacija, pakavimas ir ženklinimas yra esminės priemonės, užtikrinančios saugų jų vežimą. Tinkamas darbuotojų, dalyvaujančių vežant pavojingus krovinius, mokymas yra dar viena svarbi priemonė, užtikrinanti saugų jų vežimą. Vairuotojai, prižiūrėtojai ir kiti darbuotojai, dalyvaujantys vežant pavojingus krovinius, turi būti apmokyti ir sertifikuoti saugiai tvarkyti šias medžiagas. Reguliarus transporto priemonių ir įrangos tikrinimas ir techninė priežiūra yra esminės priemonės saugiam pavojingų krovinių vežimui užtikrinti.

radioactive waste in barrels, nuclear waste repository. Generative AI [2]