- Aktualijos.lt - https://aktualijos.lt -

Seimas rugsėjo 26 d. svarstė LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo projektą


Seimas rugsėjo 26 d. svarstė LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo projektą

Įstatymo projekto tikslas – supaprastinti Lietuvoje taikomą apmokestinimo PVM tvarką konsignacinei prekybai, patikslinti importuojamų prekių apmokestinamosios vertės apskaičiavimo tvarką, suvienodinti Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatas su kitų Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatomis, atsižvelgti į Lietuvai suteiktas išlygas ir aiškiau reglamentuoti kai kuriuos apmokestinimo PVM tvarkos Lietuvoje aspektus.
Atsižvelgiant į tai, kad Konstitucinis Teismas savo aktuose yra ne kartą konstatavęs, kad tokie esminiai mokesčio elementai, kaip mokesčio objektas, mokestinių santykių subjektai, jų teisės ir pareigos, mokesčio dydžiai (tarifai), mokėjimo terminai, išimtys bei lengvatos, baudos ir delspinigiai, turi būti nustatomi įstatymu ir kad šis konstitucinis reikalavimas yra svarbi asmens teisių apsaugos garantija, įstatymo projekte taip pat siūloma šiuo metu taikomas nuostatas dėl avansinių PVM mokėjimų ir importo PVM mokėjimo terminų iš lydimųjų teisės aktų perkelti į patį Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą.
Siūloma, kad šios nuostatos įsigaliotų nuo 2007 m. sausio 1 dienos.

Šaltinis: LR finansų ministerija