Dėl Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 62 straipsnio

Dėl Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 62 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro) papildymo Registracijos Nr. (18.2-31-2)-R-3748 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad siekdama užtikrinti sklandų mokesčių įstatymų įgyvendinimą, parengė Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 35-1271; 2004, Nr. 17-505, toliau — PVM įstatymas) 62 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro) papildymą. Šis komentaras yra paskelbtas VMI prie FM interneto svetainėje.

Šaltinis: VMI 2010-04-19