Seimas svarstė Euro įvedimo Lietuvoje įstatymo projektą

Seimas svarstė Euro įvedimo Lietuvoje įstatymo projektą. 2015 m. sausio 1 d., euro įvedimo dieną, neatlygintinai būtų perskaičiuojami visose klientų sąskaitose laikomi pinigai. Komerciniai bankai, praėjus 6 mėn. po euro įvedimo Lietuvoje, per kuriuos litus į eurus keistų neatlygintinai visuose savo padaliniuose, eurų banknotus keistų neatlygintinai dar 6 mėnesius, tačiau tik tam tikruose bankų padaliniuose, kurių sąrašą iš anksto nustatys Lietuvos bankas. Numatoma ir Lietuvos pašto pareiga litus į eurus keisti 60 kalendorinių dienų po euro įvedimo dienos neatlygintinai, tačiau jam numatoma galimybė nusistatyti maksimalią keistiną litų į eurus sumą.

Projekte nustatyta bendra matematinė apvalinimo taisyklė, kai apvalinama į mažesnę pusę, jei po kablelio skaitmuo mažesnis už 5, ir į didesnę – kai skaitmuo 5 arba didesnis. Jei po perskaičiavimo trečias skaitmuo po kablelio būtų didesnis už 0, prie perskaičiuojamo darbo užmokesčio dydžio eurais būtų pridedamas vienas euro centas. Toks apvalinimo principas gavėjo naudai būtų taikytinas ir perskaičiuojant pensijas ir kitas socialinės apsaugos išmokas. Kainos litais ir eurais būtų skelbiamos praėjus 30 kalendorinių dienų po ES Tarybos neatšaukiamai nustatyto euro ir lito perskaičiavimo kurso nustatymo dienos ir vienus metus po euro įvedimo dienos. Nuspręsta projektą dėl euro įvedimo svarstyti skubos tvarka Seimo posėdyje IV (pavasario) sesijoje.

Šaltinis: Seimas