- Aktualijos.lt - https://aktualijos.lt -

Ekspertai vertins Lietuvos finansų sektorių


Vakar Lietuvoje darbą pradėjo Tarptautinio valiutos fondo ir Pasaulio banko ekspertų misija, kurios tikslas – atnaujinti Lietuvos finansų sektoriaus įvertinimą pagal bendrą TVF ir PB programą. Pirmasis išsamus Lietuvos finansų sektoriaus vertinimas pagal šią programą atliktas 2001-2002 metais.
Dabartinis vertinimo atnaujinimas apims pokyčių Lietuvos finansų sektoriuje apžvalgą (2002-2007 metais), bendrą finansinio stabilumo analizę bei finansų sektoriaus veiklą reglamentuojančių teisės aktų, taip pat praktikos atitikimo tarptautiniams standartams ir geros praktikos reikalavimams įvertinimą.
Misijos programoje iki šių metų lapkričio 19 dienos numatyti TVF ir PB ekspertų susitikimai su Lietuvos banko, Finansų ministerijos, Vertybinių popierių komisijos, komercinių bankų, draudimo įmonių ir kitais šalies finansų sektoriaus atstovais.

2007-11-07 Šaltinis: Lietuvos bankas