Ekspertai tarėsi dėl teisės aktų kokybės gerinimo

Birželio 5–7 d. Vilniuje įvyko Ūkio ministerijos organizuojamas ES Geresnio reglamentavimo direktorių ir ekspertų grupės susitikimas, kuriame dalyvavo apie 70 ekspertų iš visų ES valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės šalių. Ekspertai didelį dėmesį skyrė prisitaikymo prie teisės aktų reikalavimų sąnaudų mažinimo, valdymo reformų viešinimo, verslo priežiūros ir patikrinimų gerosios praktikos principams.

 Diskutuota, kaip mažinti bendrą reguliavimo naštą verslui, kaip išvengti netinkamo reguliavimo, kai galiojantys teisės aktai yra nuolat pildomi naujomis nuostatomis, neatsižvelgiant į jų bendrą poveikį verslui. Taip didinama našta ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms. 

Šaltinis: Ūkio ministerija