Teisės aktų registras – teisės aktų oficialaus paskelbimo vieta

Nuo 2014 m. sausio 1 d. pradeda veikti Teisės aktų registras, kuriame, vadovaujantis LR teisėkūros pagrindų įstatymu, turi būti registruojami ir skelbiami šiame įstatyme numatyti teisės aktai. Teisės akto įregistravimas ir paskelbimas Teisės aktų registre bus laikomas oficialiu teisės akto paskelbimu, išskyrus įstatymo 20 str. 12 dalyje numatytus atvejus. Norminis teisės aktas įsigalios kitą dieną po oficialaus paskelbimo Teisės aktų registre, jeigu pačiame teisės akte nenumatyta vėlesnė įsigaliojimo data.

Šaltinis: LR Seimas