Nustatoma nauja tvarka dėl atlyginimo už teisės aktų projektų rengimą ir ekspertizę


Vyriausybė pritarė nutarimui „Dėl atlyginimo už teisės aktų rengimą ir ekspertizę komisijų ir darbo grupių, kurias sudaro Seimas, Seimo valdyba, Respublikos Prezidentas, Vyriausybė ar Ministras Pirmininkas, nariams tvarkos aprašo patvirtinimo“. Numatyta, kad teisės aktų projektams rengti ir ekspertizei atlikti reikalingos lėšos turi būti numatomos valstybės institucijų ir įstaigų, inicijuojančių teisės akto projekto rengimą, bendruosiuose asignavimuose. Bus privaloma pateikti teisės akto projekto rengimo ir (ar) ekspertizės išlaidų sąmatą, atlikimo terminus, reikalingų specialistų skaičių, kitas aplinkybes.
Numatyta, jog maksimalus atlyginimo dydis vienam komisijos ar darbo grupės nariui per mėnesį neviršytų 3,5 valstybės tarnautojų pareiginės algos bazinių dydžių (490 Lt), atliekančiam ekspertizę – 4 bazinių dydžių, o komisijos pirmininkui ar darbo grupės vadovui – 5 bazinių dydžių, išskyrus, jei projektas turi būti parengtas labai skubiai, yra didelės apimties ar sudėtingas. Atskiriems nariams, atsižvelgiant į atliktų darbų svarbą, sudėtingumą, kiekį, kokybę ir sugaištą laiką, galėtų būti nustatomas mažesnis arba iki 50 proc. didesnis atlyginimas, neviršijant išlaidų sąmatos bendros sumos.

2008-07-11 Šaltinis: LR Vyriausybė