- Aktualijos.lt - https://aktualijos.lt -

Prezidentas grąžino Seimui pakartotinai svarstyti 3 įstatymus


Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus vakar grąžino Seimui pakartotinai svarstyti Seimo priimtą Lietuvos Respublikos laikinojo mokesčio už juridinių asmenų valdomus automobilius įstatymą. Įstatyme numatyta, kad naujasis mokestis už juridinių asmenų valdomus automobilius įsigalioja 2009 metų sausio 1 dieną. Valstybės vadovo nuomone, toks naujojo mokesčio įsigaliojimo termino nustatymas pažeidžia konstitucinį teisinio tikrumo ir teisinio saugumo principą, suponuojantį valstybės pareigą užtikrinti teisinio reguliavimo tikrumą ir stabilumą.
Prezidentas primena, kad Konstitucinis Teismas yra ne kartą nurodęs, jog vienas iš esminių Konstitucijoje įtvirtinto teisinės valstybės principo elementų yra teisinio saugumo principas. Todėl šalies vadovas įsitikinęs, kad teisės norminiai aktai turi būti nustatyta tvarka paskelbiami ir visi suinteresuoti asmenys bei ūkio subjektai turi turėti galimybę su jais susipažinti.
Siekdamas užtikrinti, kad nebūtų pažeisti konstituciniai teisinės valstybės, teisinio saugumo ir teisinio aiškumo principai, Prezidentas V. Adamkus siūlo atidėti nustatytą laikinojo mokesčio už juridinių asmenų valdomus automobilius įsigaliojimo datą, kad subjektai, kuriems bus taikomos šio Įstatymo nuostatos, galėtų susipažinti su Įstatymu ir pasirengti jo taikymui.
Valstybės vadovas siūlo atidėti laikinojo mokesčio už juridinių asmenų valdomus automobilius įsigaliojimo datą ir nustatyti Įstatymo galiojimą nuo 2009 m. balandžio 1 d. iki 2009 m. gruodžio 31 dienos.
Prezidentas Seimui taip pat grąžino pakartotinai svarstyti Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 13 straipsnio papildymo įstatymą, kadangi laikinasis mokestis už juridinių asmenų valdomus automobilius būtų administruojamas pagal šio įstatymo nuostatas.
Prezidentas Valdas Adamkus grąžino Seimui pakartotinai svarstyti Lietuvos Respublikos pensijų sistemos reformos įstatymo 4 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymą.

Šaltinis: LR Prezidento kanceliarija
2008-12-30