Prezidentė grąžino pakartotinai svarstyti Buhalterinės apskaitos įstatymą

Prezidentė Dalia Grybauskaitė tvirtina, kad apskaitą tvarkantiems buhalteriams turi būti sudarytos vienodos konkurencinės sąlygos, tad grąžino pakartotiniam Seimo svarstymui Buhalterinės apskaitos įstatymo pataisas.

“Įstatymo tikslas – užtikrinti kokybišką apskaitos paslaugų teikimą ir kelti apskaitos paslaugas teikiančių asmenų kvalifikaciją – yra teisingas ir sveikintinas, tačiau nustatytas teisinis reguliavimas neatitinka proporcingumo ir asmenų lygiateisiškumo principų”, – sakė prezidentė.

Tokių pataisų įgyvendinimas nuo 2013 metų, pasak jos, būtų neįmanomas.

Šalies vadovė ragina atsisakyti diskriminacinės nuostatos, pagal kurią kvalifikacijos reikalavimai nėra taikomi pagal darbo sutartis apskaitos paslaugas teikiantiems asmenims. Todėl teikiamas siūlymas nustatyti, jog ūkio subjektų apskaitą tvarkančiam asmeniui būtų privalu turėti atitinkamą kvalifikaciją, kurios įgijimo tvarką patvirtintų Vyriausybės įgaliota institucija. Siekiant užtikrinti tinkamą įstatymo įgyvendinimą ir asmenų teisėtų lūkesčių apsaugą, prezidentė siūlo numatyti pakankamą pereinamąjį laikotarpį.

Šaltinis: LR Prezidento kanceliarija