Pritarė Laikinojo mokesčio už juridinių asmenų valdomus automobilius įstatymo projektui


Seimo Ekonomikos komitetas svarstė Laikinojo mokesčio už juridinių asmenų valdomus automobilius įstatymo projektą Nr.XIP-155. Įvertinus gautus Seimo narių ir asocijuotų verslo struktūrų pasiūlymus pritarta komiteto patobulintam įstatymo projektui. Šio projekto tikslas – nuo 2009 sausio 1 d. vienerius metus apmokestinti juridinių asmenų valdomus Lietuvos Respublikoje įregistruotus automobilius, kurių didžiausia leidžiamoji masė yra ne didesnė kaip 3 500 kg.

Šaltinis: LR. Seimas
2008-12-22