- Aktualijos.lt - https://aktualijos.lt -

Parengtas naujos redakcijos LR biudžetinių įstaigų įstatymo projektas

Parengtame LR biudžetinių įstaigų įstatymo pakeitimo įstatymo projekte, atsižvelgus į CK ir LR biudžeto sandaros įstatymo nuostatas, sukonkretintos iš valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų išlaikomų įstaigų steigimo, pertvarkymo, biudžetinių įstaigų filialų steigimo ir jų veiklos nutraukimo procedūros. Įstatymas taip pat reglamentuoja biudžetinių įstaigų valdymą ir veiklą, jeigu kiti biudžetinių įstaigų valdymą ir veiklą reglamentuojantys įstatymai nenustatys kitaip.

Šaltinis: Seimas 2009-12-08