Patikslino Biudžetinių įstaigų įstatymą dėl biudžetinių įstaigų pertvarkymo

Seimas priėmė Biudžetinių įstaigų įstatymo 4 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymą dėl biudžetinių įstaigų pertvarkymo. Įstatyme įtvirtinta, kad biudžetinė įstaiga gali būti pertvarkoma į valstybės įmonę, į savivaldybės įmonę. Kituose įstatymuose nustatytais atvejais biudžetinė įstaiga gali būti pertvarkoma į kitos teisinės formos viešąjį juridinį asmenį šiame straipsnyje nustatyta tvarka. Vyriausybės nutarime ar savivaldybės tarybos sprendime dėl sutikimo pertvarkyti biudžetinę įstaigą taip pat turi būti nurodyti biudžetinės įstaigos pertvarkymo tikslai, juridinio asmens, į kurį pertvarkoma biudžetinė įstaiga, teisinė forma, pavadinimas, buveinė, numatomi jo veiklos tikslai ir jo savininko ar dalyvio teises ir pareigas įgyvendinanti institucija. Sprendimą pertvarkyti biudžetinę įstaigą priima jos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija. Apie priimtą spendimą pertvarkyti biudžetinę įstaigą biudžetinės įstaigos vadovas teisės aktų nustatyta tvarka ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo dieną turi pranešti Juridinių asmenų registrui, taip pat viešai paskelbti biudžetinės įstaigos nuostatuose nurodytame šaltinyje tris kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais arba viešai paskelbti nuostatuose nurodytame šaltinyje vieną kartą ir pranešti visiems biudžetinės įstaigos kreditoriams raštu.  Reorganizuojama biudžetinė įstaiga negali būti pertvarkoma.

Šaltinis: Seimas