Nauji reikalavimai biudžetinių įstaigų vadovams

Biudžetinių įstaigų vadovų paskyrimui ir pareigų ėjimui siūlomi nustatyti nauji reikalavimai. Vyriausybės pasitarime pritarta tą numatančioms Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtoms Biudžetinių įstaigų įstatymo pataisoms. Priėmus šį įstatymą, biudžetinių įstaigų vadovais galės tapti tik turintys aukštąjį universitetinį išsilavinimą žmonės. Tie, kurie jo neturi, galės eiti pareigas ne ilgiau nei 5 metus nuo šio įstatymo priėmimo. Taip pat įtvirtinti nepriekaištingos reputacijos reikalavimai. Asmuo negali būti priimtas į biudžetinės įstaigos vadovo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigas, taip pat negali eiti šių pareigų, jeigu yra pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą, yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą, yra pripažintas kaltu dėl baudžiamojo nusižengimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio baudžiamojo nusižengimo padarymo ir nuo apkaltinamojo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos nepraėjo 3 metai ir kt. Kiekvienais metais bus vykdomas privalomas veiklos vertinimas. Pagal pataisas antrą kadenciją biudžetinių įstaigų vadovai galės eiti be konkurso, jeigu bus įvertinti už visus paėjusius metus tik gerai arba labai gerai. Į trečiąją kadenciją pretenduojantys vadovai turės dalyvauti konkurse kartu su kitais kandidatais. Šiam įstatymo projektui turės būti pritarta Vyriausybės posėdyje, vėliau jį svarstys Seimas. Šaltinis: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija