- Aktualijos.lt - https://aktualijos.lt -

Vyriausybė sieks valstybės įmonių veiklos skaidrumo ir efektyvumo

Pirmą kartą per pastaruosius 20 metų Vyriausybė parengė Lietuvos valstybės valdomo komercinio turto metinę apžvalgą. Joje sukonsoliduota informacija apie visas valstybės valdomas įmones, kitą komercinį turtą ir iš jo į valstybės biudžetą gauti dividendai. Apžvalga parodė, kad apie 300 valstybės įmonių turi maždaug 17,3 mlrd. litų vertės komercinio turto, tačiau už 2009 metus į valstybės biudžetą gauta tik apie 30 mln. litų dividendų. Šis skaičius būtų daug didesnis, jeigu įmonės būtų valdomos skaidriai ir efektyviai. Todėl Vyriausybė vakar patvirtino Skaidrumo gaires, kurios įtvirtina papildomus aukštus skaidrumo reikalavimus šioms įmonėms. Patvirtindama Skaidrumo gaires, Vyriausybė įpareigojo visas valstybės valdomas įmones privalomai rengti metines ir tarpines (3, 6, 9 ir 12 mėnesių) finansines ataskaitas. Taip pat jos turės viešai skelbti įmonės tikslus ir užduotis, finansinius ir kitus veiklos rezultatus, esamą darbuotojų skaičių, darbo užmokesčio fondą, valstybės valdomos įmonės vadovų ir jų pavaduotojų mėnesinę algą, finansiniais metais įvykdytus, vykdomus ir planuojamus pirkimus ir investicijas. Be to, išplečiamas įmonių metinio pranešimo turinys, taip pat siūloma papildomai rengti 6 mėnesių tarpinį pranešimą (veiklos ataskaitą). Vyriausybė taip pat pavedė Ūkio ir Finansų ministerijoms iki šių metų rugsėjo 1 dienos parengti strateginį veiksmų planą valstybės valdomų įmonių efektyvumui didinti.

Šaltinis: LR Vyriausybė 2010-07-15