Vyriausybė pritarė valstybės valdomų įmonių pertvarkos programai

Užtikrinti efektyvesnę valstybės valdomų įmonių (VVĮ) veiklą, jų turto naudojimą, geresnius įmonių veiklos rezultatus ir didinti veiklos skaidrumą – tokiai VVĮ pertvarkos programai pritarė Vyriausybė. Skaidrumo bus siekiama, reikalaujant, kad įmonės kiekvieną ketvirtį viešai pateiktų finansines ataskaitas, kuriose atskleistų informaciją, numatytą skaidrumo gairėse. Bus rengiamos apibendrintos ketvirtinės ir metinės ataskaitos apie visas VVĮ. Ataskaitose bus pateikta sektorinė analizė, aptariami VVĮ rezultatai bei nurodyti įmonių strateginiai tikslai. Bus išskiriamos nekomercinės funkcijos ir įvertinta jų apimtis. Tai leis racionalizuoti nekomercinių funkcijų teikimą ateityje. Planuojama vidiniais pertvarkymais atskirti politikos formavimo, reguliavimo bei VVĮ nuosavybės funkcijas, siekiant išvengti interesų konfliktų. Taip pat bus siekiama gerinti VVĮ valdybų veiklą. VVĮ pertvarkos programa buvo parengta atsižvelgiant į 2009 m. Lietuvos valstybės valdomo komercinio naudojimo turto apžvalgos duomenis ir 2010 m. patvirtintą VVĮ efektyvumo didinimo koncepciją. Apžvalga parodė, kad iki šiol valstybės turtas buvo valdomas neefektyviai, daugumos VVĮ veiklos rezultatai buvo prasti. To priežastis – valdymo sistema, kuri neskatina VVĮ veikti pelningai, kelia joms prieštaringus tikslus ir taip sudaro sąlygas netinkamai jas valdyti. Nustatyta, kad Lietuvos valstybė 2009 m. valdė apie 18 mlrd. Lt komercinio turto. Preliminari VVĮ vertės dalis siekė 11 mlrd. Lt, arba po 3,4 tūkst. Lt kiekvienam Lietuvos gyventojui. Tikimasi, kad įgyvendinus VVĮ valdymo pertvarkos programą šio turto vertė išaugs.

Šaltinis: Vyriausybė 2011-02-10