Vyriausybė pritarė valstybės valdomų įmonių pertvarkymui

Vyriausybė pritarė Ūkio ministerijos parengtam Vyriausybės nutarimui, kuriuo patvirtintas Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašas (toliau – nuosavybės gairės). Šios gairės yra svarbiausias valstybės valdomų įmonių (VVĮ) pertvarkos dokumentas, apibendrinantis jau dvejus metus vykstančią VVĮ reformą ir užtikrinantis jos tęstinumą. Nuosavybės gairių patvirtinimas ir jų įgyvendinimas bus esminis žingsnis VVĮ veiklos efektyvumo link. Gairėse numatoma įtvirtinti tris VVĮ valdymo nuostatas: stiprus akcininkas, stipri valdyba ir aiškūs tikslai. VVĮ reformos tikslas – didinti VVĮ veiklos efektyvumą. Šis tikslas įgyvendinamas keičiant VVĮ valdymo tvarką, nustatant VVĮ aiškius tikslus ir didinant skaidrumą.

Šaltinis: Vyriausybė