- Aktualijos.lt - https://aktualijos.lt -

Vyriausybei teikiama Nacionalinė pažangos programa

Finansų ministerija teikia Vyriausybei Nacionalinę pažangos programą (toliau – NPP), kuriai pritarė 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos komisija. Programoje numatyti prioritetai šių metų liepą buvo pristatyti viešai ir aptarti su visuomene.

Nacionalinė pažangos programa skirta 2014–2020 m. laikotarpiui ir jungia pagrindines valstybės pažangos strategijos „Lietuva 2030“ ir Europos Sąjungos strategijos „Europa 2020“ nuostatas. Joje aprašomos ilgalaikių valstybės prioritetų įgyvendinimo kryptys, numatomos ES finansinės paramos proporcijos ilgalaikiams valstybės prioritetams įgyvendinti 2014–2020 m. finansiniu laikotarpiu.

Nacionalinėje pažangos programoje numatyti 8 prioritetai: „Visuomenės ugdymas, mokslas ir kultūra“, „Veikli ir solidari visuomenė“, „Į aukštą pridėtinę vertę orientuota, integrali ekonomika“, „Ekonominiam augimui palanki aplinka“, „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“, „Regioninė plėtra“, „Kultūra“ ir „Sveikata visiems“. Ją rengė septynios tarpinstitucinės darbo grupės, kurių veikloje dalyvavo ir socialiniai ekonominiai partneriai.

Šaltinis: Finansų ministerija