Įgyvendinant Nacionalinę demografinės politikos strategiją – prioritetas šeimos politikai


Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Vyriausybei pateikė Nacionalinės demografinės (gyventojų) politikos strategijos įgyvendinimo 2005-2007 m. priemonių įgyvendinimo ataskaitą. Svarbiausios demografinės problemos susijusios su sparčiais šeimos instituto pokyčiais, gimstamumo mažėjimu, intensyvia migracija, todėl 2005-2007 m. buvo tobulinami teisės aktai, rengiamos ir įgyvendinamos programos ir priemonės, skirtos užimtumui ir lyčių lygybei, šeimos stabilumui, vaikų saugumui bei priežiūrai, socialinėms garantijoms. Svarbiausia – stiprinti šeimos institutą, skatinti pozityvų požiūrį į šeimą, sukurti palankesnę šeimai ir vaikų auklėjimui aplinką. Tai pasiekti padeda geresnis darbo sąlygų ir santykių pritaikymas darbo ir šeimos pareigų derinimui; spartesnė vaikų priežiūros bei socialinių paslaugų šeimoms plėtra; palankesnis pajamų, prarandamų tėvams laikinai nutraukus darbą dėl mažamečio vaiko auginimo, kompensavimas; didesnė finansinė parama šeimai: išmokos ir palanki mokestinė aplinka; būsto politika, išsilavinimo prieinamumas, transporto lengvatos šeimoms ir t. t. Valstybės šeimos politika remiasi nuostata, kad vaikų gimimas ir visavertis auginimas neturėtų pabloginti šeimos materialinės padėties, neribotų abiejų tėvų profesinio, visuomeninio ir kultūrinio aktyvumo ir tobulėjimo. Statistikos departamento duomenimis, 2005-2007 m. 16 proc. išaugo santuokų skaičius (2005 m. įregistruota 19,9 tūkst. santuokų, o 2007 m. – 23,1 tūkst.), taip pat padidėjo ir gimusiųjų skaičius (2007 m. gimė 32,2 tūkst. kūdikių, 2005 m. – 30,5 tūkst.). 2005-2007 m. palaipsniui įteisintas kiekvieno šeimoje auginamo vaiko rėmimas nuo jo gimimo iki pilnametystės, skiriant kas mėnesį 0,4 MGL dydžio išmoką („vaiko pinigus“) kiekvienam vaikui. Siekiant paskatinti dirbančius asmenis apsispręsti gimdyti ir auginti daugiau vaikų, buvo didinamos motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpos. Nuo 2008 m. sausio 1 d. motinystės (tėvystės) pašalpa, kol vaikui sueis vieneri metai, padidinta iki 100 proc., o kol vaikui sueis dveji metai – iki 85 proc. pašalpos gavėjo kompensuojamojo uždarbio. Jeigu gimsta du ir daugiau vaikų, motinystės (tėvystės) pašalpa didinama, atsižvelgiant į vienu metu gimusių vaikų skaičių. Be to, nuo 2006 m. liepos 1 d. įteisinta tėvystės pašalpa. 2005-2007 m. buvo didinamos valstybės remiamos pajamos nuo 165 Lt 2006 m. jos padidėjo iki 235 Lt 2007 m., o nuo 2008 m. sausio 1 d. vienam asmeniui per mėnesį – 285 Lt.Įstatymu įteisintos dvi socialinės paramos mokiniams rūšys: mokinių nemokamas maitinimas ir mokinių aprūpinimas mokinio reikmenimis.

2008-06-03 Šaltinis: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija