Seimas pailgino motinystės (tėvystės) pašalpos mokėjimo laikotarpį


Seime priimtas Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas. Šiuo įstatymu nustatoma, kad nuo 2008 m. sausio 1 d. motinystės (tėvystės) pašalpos dydis nuo nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos, kol vaikui sueis vieni metai, yra 100 proc., kol vaikui sueis dveji metai, – 85 proc. gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio. Gauti tėvystės pašalpą galės ir tėvai, pripažinę vaiko tėvystę.
Nors buvo numatyta 50 proc. gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio motinystės (tėvystės) pašalpą mokėti, kol vaikui sueis treji metai, tačiau priėmimo metu buvo pasiūlyta mokėti motinystės (tėvystės) pašalpą iki dvejų metų.
Vyriausybė taip pat savo išvadoje pritarė pailginti motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpos mokėjimo laikotarpį dar šešiais mėnesiais (nuo 1,5 metų iki vaikui sukaks 2 metai), mokant nurodytuoju laikotarpiu 85 procentų kompensuojamojo uždarbio dydžio motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpą.
Motinystės (tėvystės) pašalpa per mėnesį negalės būti mažesnė nei 1/3 vaiko priežiūros atostogų pradžios mėnesį galiojusių einamųjų metų draudžiamųjų pajamų (dabar motinystės pašalpą sudaro taip pat trečdalis buvusių draudžiamųjų pajamų). Jeigu apdraustajam gimsta du ir daugiau vaikų ir jis yra išėjęs šių vaikų priežiūros atostogų, motinystės (tėvystės) pašalpa bus didinama atsižvelgiant į vienu metu gimusių vaikų skaičių (gimus dvynukams – 2 kartus, gimus trynukams – 3 kartus ir t. t.).

2007-12-05 Šaltinis: Seimas