Vyriausybei pateiktas 2013 metų biudžeto projektas

Finansų ministerija Vyriausybei teikia 2013 metų Nacionalinio (valstybės ir savivaldybių biudžetų) biudžeto projektą.

Numatoma, kad kitų metų Nacionalinio biudžeto pajamos (be ES ir kitos paramos lėšų – 7 mlrd. 546 mln. litų) sudarys beveik 21 mlrd. 295 mln. litų. Tai 222,1 mln. litų daugiau nei planuota į Nacionalinį biudžetą surinkti šiais metais. Kartu su ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis Nacionalinio biudžeto pajamos sudarys 28 mlrd. 842 mln. litų.

Valstybės biudžeto pajamos be ES paramos lėšų 2013 metais sudarys apie 18 mlrd. 150 mln. litų, o su ES finansinės paramos lėšomis – 25 mlrd. 696 mln. litų.

Planuojamos 2013 metų Nacionalinio biudžeto išlaidos be ES paramos lėšų sudarys 21 mlrd. 993 mln. litų, t. y. beveik 312 mln. litų daugiau nei 2012 metais. Planuojami kitų metų Nacionalinio biudžeto asignavimai įskaičiavus ES paramos lėšas – 29 mlrd. 539 mln. litų.

Valstybės biudžeto išlaidos be ES paramos lėšų sudarys apie 18 mlrd. 847 mln. litų, o įskaičiuojant ES paramos lėšas – 26 mlrd. 394 mln. litų.

Planuojamos nacionalinio biudžeto išlaidos kitais metais didės dėl skolos aptarnavimo (palūkanų mokėjimo),  pasirengimo pirmininkauti ES Tarybai ir įmokų į ES biudžetą.

2013 metų valstybės biudžeto deficitas sudarys apie 697 mln. litų arba 0,6 proc. BVP (grynųjų pinigų principu), o planuojamas visų viešųjų finansų deficitas sudarys apie 2,5 proc. BVP.

 

Šaltinis: Finansų ministerija