Vyriausybė patikslino kitų metų biudžeto projektą

Vyriausybė konstatuoja, kad itin sunki ekonominė padėtis tęsiasi ir nėra pagrindo gauti lėšų, reikalingų nesumažintiems atlyginimams ir pensijoms mokėti. Patikslintame biudžeto projekte numatomos lėšos kai kurioms programoms ir projektams finansuoti – apie 50 mln. litų. Vyriausybė, perskirstydama kitų programų lėšas, skyrė 20,3 mln. kultūros sričių investiciniams projektams finansuoti. Vyriausybei stiprinant kovą su neapskaityta ekonomika, lėšų skiriama su tuo susijusiems sprendimams. Valstybės pareigūnų ir tarnautojų, dalyvavusių išaiškinant nusikalstamas veikas, skatinimui skiriama 5 mln. operatyvinei veiklai stiprinti. Siekiant tinkamai pasirengti Europos krepšinio čempionatui, Kauno arenai (automobilių stovėjimo aikštelei įrengti) baigti skiriama 7 mln. litų. Atlikti statybos darbų Prienų daugiafunkciniame objekte, kad jis būtų tinkamas naudoti Europos krepšinio čempionato renginiams, skiriama 6 mln. litų. Vyriausybė taip pat pritarė regioninės spaudos pristatymo išlaidoms kompensuoti ir olimpinės rinktinės kandidatams pasirengti ir atrankai į Londono olimpines žaidynes. Vyriausybė į kitų metų asignavimus Žemės ūkio ministerijai įtraukė 63 mln. litų, skirtų 2010 m. tiesioginėms išmokoms žemdirbiams. Numatoma, kad 2011 m. nacionalinio biudžeto pajamos (be ES ir kitos paramos lėšų) sudarys 20 mlrd. 7,8 mln. litų (ankstesniame plane buvo 20 mlrd. 25,7 mln. litų). Kartu su ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis numatomos nacionalinio biudžeto pajamos sudarys 26 mlrd. 930,2 mln. litų (26 mlrd. 946,8 mln. litų). 2011 m. nacionalinio biudžeto išlaidos be ES paramos lėšų sudarys 22 mlrd. 468 mln. litų (ankstesniame plane buvo 22 mlrd. 423 mln. litų). Nacionalinio biudžeto pajamos 2011 m., kartu su ES ir kitomis tarptautinės finansinės paramos lėšomis, bus 26 mlrd. 930,2 mln. litų (ankstesniame plane buvo 26 mlrd. 947 mln. litų), o planuojami 2011 m. nacionalinio biudžeto asignavimai – 29 mlrd. 390,4 mln. litų (ankstesniame plane buvo 29 mlrd. 344 mln. litų). Valstybės biudžeto pajamos be ES paramos lėšų 2011 m. sudarys 16 mlrd. 997 mln. litų (ankstesniame plane buvo 17 mlrd. 15,7 mln. litų). Valstybės biudžeto išlaidos be ES paramos lėšų sudarys 19 mlrd. 458 mln. litų (ankstesniame plane buvo 19 mlrd. 413 mln. litų). Valstybės biudžeto deficito rodiklis sudarys apie 2,4 mlrd. litų. Viešųjų finansų deficitas – 5,8 proc. BVP. Asignavimų valdytojų prisiimti įsipareigojimai, vykdomi iš valstybės biudžeto lėšų, per pirmus du 2011 m. ketvirčius, negali viršyti 46 proc. metinės asignavimų sumos, o per pirmus tris 2011 m. ketvirčius – 67 proc. metinės asignavimų sumos.

Šaltinis: Vyriausybė 2010-12-02