Vyriausybė pritarė patobulintam 2010 metų biudžeto projektui

Vyriausybė, išnagrinėjusi visus gautus Seimo bei valstybės institucijų pasiūlymus, teikia Seimui patobulintą 2010 metų biudžeto projektą. Patobulintame įstatymo projekte valstybės biudžeto pajamos be ES paramos sudaro 13 378 mln. litų, t. y. 226 mln. litų daugiau nei ankstesniame Seimui pateiktame biudžeto projekte (numatant papildomas pajamas iš parduodamų taršos leidimų, patikslinus asignavimų valdytojų gaunamas pajamas iš specialiųjų programų bei atsižvelgiant į naujausius faktinius duomenis patikslinus pajamas iš kai kurių mokesčių). 2010 metų valstybės biudžeto išlaidos be ES paramos lėšų – 18 308 mln. litų, t. y. 28 mln. litų mažiau nei ankstesniame projekte. Projekte numatoma, kad valstybės biudžeto deficitas 2010 metais sudarys 4 929 mln. litų, arba 5,9 proc. BVP. Kartu su ES lėšomis (7 891 mln. litų ) valstybės biudžeto pajamos sudarys 21 270 mln. litų, o asignavimai – 26 199 mln. litų.

Šaltinis: LR Vyriausybė 2009-12-07