Seimui pateiktas 2013 m. valstybės biudžetas

Seimui pristatytas 2013 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas. Siūloma patvirtinti beveik 18 mlrd. 150 mln. Lt  valstybės biudžeto pajamas ir 18 mlrd. 848 mln. Lt išlaidas (be ES paramos). 2013 m. nacionalinio biudžeto (valstybės ir savivaldybių biudžetų, pajamos be ES paramos lėšų – 7 mlrd. 546 mln. Lt) sudarys  21 mlrd. 295 mln. Lt, arba 222,1 mln. Lt daugiau nei planuota šiais metais. Kartu su ES paramos lėšomis nacionalinio biudžeto pajamos sudarys 28 mlrd. 842 mln. Lt. 2013 m. nacionalinio biudžeto išlaidos be ES paramos lėšų sudarys 21 mlrd. 993 mln. Lt. 2013 m. Nacionalinio biudžeto asignavimai su ES paramos lėšomis – 29 mlrd. 539 mln. Lt. Nacionalinio biudžeto išlaidos didėja dėl pirmininkavimo ES Tarybai, skolos palūkanų mokėjimo ir didėjančių įmokų į ES biudžetą.

2013 m. „Sodros“ biudžeto išlaidos sudarys 13 mlrd. 956 mln. Lt, pajamos – 12 mlrd. 210 mln. Lt. Privalomojo sveikatos draudimo fondo 2013 m. biudžeto numatomos pajamos ir išlaidos yra po 4 mlrd. 89 mln. Lt. 2013 m. valstybės biudžeto deficitas sudarys 697 mln. Lt, arba 0,6 proc. BVP, visų viešųjų finansų deficitas sudarys  2,5 proc. BVP. Daugiausia pajamų 2013 m. numatoma gauti iš PVM – 9 mlrd. 356 mln. litų arba apie 43,9 proc. visų nacionalinio biudžeto pajamų. Iš GPM numatoma gauti 4 mlrd. 117 mln. litų (19,3 proc. visų nacionalinio biudžeto pajamų).  Akcizų numatoma surinkti 3 mlrd. 555 mln. litų (apie 16,7 proc. nacionalinio biudžeto pajamų).  Iš pelno mokesčio planuojama gauti apie 1 mlrd. 281 mln. litų (6 proc. visų nacionalinio biudžeto pajamų).  Numatoma, kad visos valstybės valdomos įmonės į valstybės biudžetą perves apie 179 mln. litų dividendų. Daugiausia grąžos tikimasi iš energetikos ir transporto srities įmonių. 

Socialinei apsaugai 2013 m. numatoma skirti 14 mlrd. 445 mln. litų nacionalinių lėšų. „Sodros“, iš kurios finansuojamos pensijų, ligos ir motinystės, nedarbo bei kitos išmokos, išlaidos 2013 m. sudarys 11 mlrd. 320 mln. litų. „Sodros“ mokamoms pensijoms numatoma skirti 8 mlrd. 160 mln. litų, ligos ir motinystės – 1 mlrd. 232 mln. litų.

Švietimo sričiai numatyta skirti 5 mlrd. 184 mln. litų nacionalinio biudžeto lėšų.

Sveikatos apsaugai, įskaitant Privalomojo sveikatos draudimo fondo išlaidas, 2013 m. planuojama skirti 4 mlrd. 528 mln. litų nacionalinių lėšų. Iš valstybės biudžeto sveikatos apsaugai numatyta 1 mlrd. 359 mln. litų privalomojo sveikatos draudimo įmokoms už valstybės lėšomis draudžiamus asmenis. Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis finansuojama visa Lietuvos sveikatos sistema ir gyventojams teikiamos sveikatos paslaugos. Medicinos darbuotojų atlyginimams sveikatos priežiūros įstaigose atitenka 75 proc. šių įstaigų lėšų. Vaistų ir medicinos priemonių kompensavimui numatyta 670 mln. litų.

Ekonomikai numatoma skirti 2 mlrd. 512 mln. litų nacionalinio biudžeto lėšų. Susisiekimo valdymo sričiai numatoma skirti 1 mlrd. 251 mln. litų valstybės biudžeto lėšų. Didžioji lėšų dalis bus naudojama kelių infrastruktūros gerinimui, telekomunikacijų tinklų plėtrai. Žemės ūkio valdymo sričiai numatoma skirti 781 mln. litų valstybės biudžeto lėšų, kurios bus naudojamos kaimo rėmimo priemonėms finansuoti, paramos iš ES fondų finansavimui, kompensacijoms už valstybės išperkamą žemę mokėti. Energetikos valdymo sričiai numatoma skirti 47 mln. litų valstybės biudžeto lėšų. Lėšos bus naudojamos IAE eksploatavimo nutraukimo projektams įgyvendinti, valstybės naftos produktų atsargų kaupimui.

Aplinkos apsaugai numatoma skirti 389 mln. litų nacionalinio biudžeto lėšų.

Viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai numatoma skirti 1 mlrd. 534 mln. litų.  Šios lėšos bus naudojamos vidaus reikalų, policijos, priešgaisrinės apsaugos, sienos apsaugos, kalėjimų ir kitų tarnybų išlaikymui, teismų išlaikymui, valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimui.

Gynybai numatoma skirti 1 mlrd. 112 mln. litų.

Poilsiui, kultūrai ir religijai numatoma skirti 948 mln. litų, iš jų kultūrai –  479 mln. litų.

Valstybės biudžetas bus svarstomas Seimo statuto nustatyta tvarka. Preliminari pirmojo svarstymo Seimo posėdyje data – lapkričio 13 d., antrojo – Vyriausybei pateikus pataisytą projektą.

Šaltinis: Seimas