- Aktualijos.lt - https://aktualijos.lt -

Dėl Įregistravimo į Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą / išregistravimo iš Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro taisyklių pakeitimo

VMI 2013 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. VA-55 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 178 „Dėl Įregistravimo į Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą / išregistravimo iš Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro taisyklių” pakeitimo (Žin., 2013, Nr. 103-5094) yra pakeistos Įregistravimo į Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą / išregistravimo iš Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro taisyklės. Pranešimas paskelbtas VMI interneto svetainėje [1].

Šaltinis: VMI