Dėl fizinių asmenų įregistravimo ūkininkais, kuriems taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos informuoja, kad nuo 2014 m. gegužės 5 d.  įsigaliojo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko    2014 m. gegužės 2 d.  įsakymas Nr. VA-26 „Dėl Fizinių asmenų įregistravimo ūkininkais, kuriems taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema/išregistravimo iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema” (toliau – Įsakymas). Įsigaliojus šiam įsakymui neteko galios Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. 179 „Dėl įregistravimo į Ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema, registrą/išregistravimo iš Ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema, registro” su visais pakeitimais ir papildymais. 

Šį informacinį raštą galima rasti VMI prie FM interneto svetainėje.

Šaltinis: VMI