Dėl Žemės ūkio produkcijos ir (ar) paslaugų pirkimo iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, ataskaitos

VMI viršininkas 2013 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. VA- 87 „Dėl žemės ūkio produkcijos ir (ar) paslaugų pirkimo iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema, ataskaitos FR0617K formos ir jos pildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo” (Žin., 2013, Nr. 124-6364) yra patvirtinta nauja Žemės ūkio produkcijos ir (ar) paslaugų pirkimo iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema, ataskaitos FR0617K forma (toliau – FR0617K forma) ir šios formos pildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklės. Ši forma pradedama naudoti teikiant duomenis už 2014 m. sausio mėnesį ir bus naudojamos Žemės ūkio produkcijos ir (ar) paslaugų pirkimo iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema, ataskaitos FR0617 formos (FR0617 forma bus naudojama, teikiant 2013 m. gruodžio mėnesio mokestinio laikotarpio duomenis ir tikslinant 2013 m. gruodžio mėnesio ir ankstesnių mokestinių laikotarpių mokesčių administratoriui pateiktas FR0617 formas (VMI viršininko 2013 m. lapkričio 29 d. įsakymas Nr. VA-86 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. VA-29 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ papildymo” (Žin., 2013, Nr. 124-6363)).  Informacija yra skelbiama VMI interneto svetainėje.

Šaltinis: VMI