Dėl įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą

2011 m. birželio 1 d. įsigaliojo naujos redakcijos Nenuolatinių Lietuvos gyventojų ir užsienio valstybių piliečių įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą / išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų registro taisyklės (toliau – taisyklės) ir Nenuolatinio Lietuvos gyventojo ir užsienio piliečio prašymo įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą / išregistruoti iš Mokesčių mokėtojų registro REG807 forma. Taisyklės ir REG807 forma patvirtintos VMI viršininko 2009 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. VA-15 ,,Dėl Nenuolatinių Lietuvos gyventojų ir užsienio valstybių piliečių įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą / išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų registro tvarkos“ (Žin., 2009, Nr. 21-840). Taisyklės papildytos naujomis nuostatomis, pagal kurias į Mokesčių mokėtojų registrą turi registruotis užsienio valstybių piliečiai (toliau – užsieniečiai), kurie:
  • privalo mokėti žemės mokestį pagal LR žemės mokesčio įstatymo nuostatas (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868);
  • privalo mokėti nekilnojamojo turto mokestį, kai naudoja savo nuosavybės teise turimą nekilnojamąjį turtą komerciniais tikslais pagal LR nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo nuostatas (Žin., 2005, Nr. 76-2741).
  • Taip pat Taisyklės papildytos naujais veiklos nutraukimo ir(ar) išregistravimo iš Registro atvejais. Naujovė: iš Registro gali būti išregistruojamas mokesčių mokėtojas, kai pagal mokesčių administratoriaus turimus duomenis nustatoma, kad jis trejus mokestinius metus iš eilės nevykdė veiklos Lietuvoje ir (ar) negavo pajamų iš šaltinio Lietuvoje. Išregistravimas atliekamas mokesčių administratoriaus iniciatyva. Užsieniečiai, žemės ir nekilnojamojo turto mokesčio mokėtojai, kuriems jau nustatyta prievolė mokėti žemės ir (ar) nekilnojamojo turto mokestį, tam, kad būtų galima tinkamai juos identifikuoti, turi pateikti savo mokesčių administratoriui REG807 formą ir įsiregistruoti Registre, neatsižvelgiant į tai, ar jie jau vykdo kitas jiems priklausančias mokestines prievoles. REG807 formą turi pildyti ir Registre registruotis asmenys, kurie nori gauti nemokamą teisinę pagalbą, tam, kad juos būtų galima tinkamai identifikuoti, ir A klasės pajamų mokesčio mokėtojai. REG807 forma gali būti teikiama AVMI pagal savo veiklos vykdymo vietą Lietuvoje ar pagal gyvenamosios vietos adresą Lietuvoje.

    Šaltinis: VMI 2011-06-10